Vi använder branschversion av ISO-14001 (FR2000).

  • Krylbo Verkstäder tillverkar avancerade svetsade och bearbetade konstruktioner på den nationell och internationella legobearbetningsmarknaden.
  • Det är av stor vikt för oss på Krylbo Verkstäder att vi lever upp till myndigheters, omvärldens och interna krav för att nå en miljöriktig verksamhet.
  • Vi ska uppfylla lagar och förordningar som berör oss samt arbeta för att våra betydande miljöaspekter minimeras.
  • Genom ständiga miljöförbättringar ska vår målsättning vara att förebygga föroreningar och minimera riskerna för skadliga effekter på miljön, från vår tillverkning och produkter.
  • Känslan av ansvar för miljön ska uppmuntras hos vår personal så att miljöarbetet blir en naturlig del av den dagliga verksamheten.
  • Genom att ha en öppen dialog med våra leverantörer och kunder ska vi verka för att reducera våra produkters miljöpåverkan.