Vår personal:

  • Kontinuerlig kompetensutveckling efter behov och önskemål.
  • Tryckkärlslicenser för plåt och rör.
  • Europasvetslicenser SS EN-287.
  • Heta arbeten-licenser.
  • SSG-licenser.
  • Administrerar CE-märkning.
  • Magnetpulver (MT) samt Visuell provning.
  • IWS-utbildad personal.
  • ID06.
  • Spår och skyddsutbildning för järnvägsarbeten.