1978

Företaget startas av Lars Khysing

1980

Tillverkning och montering av ugnar till Avesta sopvärmeverk.

1984

Flytt till nuvarande lokaler med utökad mark för framtida expansion.

1993

Stor satsning i lokaler och maskiner för att möta kundernas efterfrågan.

1996

Beslut om att satsa på ISO-9002.

2002

Certifiering enligt ISO-14001 inleds.

2003

Internationell order från Atlas Secoroc (gruvindustrin) med stora krav på kompetens och maskinpark.

2007

Investering i bearbetningsmaskiner samt utbyggnad av verkstad (500m²). Strategisk order från Outokumpu på ugnsutrustning.

2008

Ett av företagets största, enskilda projekt tillverkas, rökgaskrök (Outokumpu).

2011

Investering i styrt arborrverk. Flerårig internationell avtalsorder med Andritz (pappersindustrin).

2012

Investering i karusellsvarv. Nytt kvalitets/miljö-system (FR2000, 3:e part, Svenska förbundet för kvalitet, SFK).

2016

Införlivande av närliggande verkstadslokal + måleri (3500m²) för fortsatt expansion