Vi använder branschversion av ISO-14001 (FR2000).

  • Kontinuerlig utveckling av arbetsmiljö.
  • Miljökrav på material, produkter, leverantörer och entreprenörer.
  • Val av material med låg miljöbelastning.
  • Miljösmart drift och uppvärmning.