VD/Försäljning: Andreas Khysing
Ekonomichef: Elisabeth Khysing
Administration: Christina Käcko
Produktionschef/Kvalitet: Leif Hansson
Skyddsombud/Miljö: Mikael Åhn
Förman, maskin: Pierre Matsson
Förman, svets: Jan Gunnarsson
Svetsansvarig: Ola Gabrielsson
Godsmottagning: Håkan Hedblom
Styrelse
Ordförande: Lars Khysing
Ledamot: Gunnel Khysing
Ledamot: Andreas Khysing
Suppleant: Magnus Khysing
Suppleant: Stefan Psajd
Revisor: Torbjörn Sjöström (KPMG)
Bank: Södra dalarnas sparbank