1978
Företaget startas av Lars Khysing.

1980
Tillverkning och montering av ugnar till Avesta sopvärmeverk.

1984
Flytt till nuvarande lokaler med utökad mark för framtida expansion.

1993
Stor satsning i lokaler och maskiner för att möta kundernas efterfrågan.

1996
Beslut om att satsa på ISO-9002.

2002
Certifiering enligt ISO-14001 inleds.

2003
Internationell order från Atlas Secoroc (gruvindustrin) med stora krav på kompetens och maskinpark.

2007
Investering i bearbetningsmaskiner samt utbyggnad av verkstad (500m2). Strategisk order från Outokumpu på ugnsutrustning.

2008
Ett av företagets största, enskilda projekt tillverkas, rökgaskrök (Outokumpu).

2011
Investering i styrt arborrverk. Flerårig internationell avtalsorder med Andritz (pappersindustrin).

2012
Investering i karusellsvarv. Nytt kvalitets/miljö-system (FR2000, 3:e part, Svenska förbundet för kvalitet, SFK).